• Continut actualizat pe 24 August 2023
 • INFORMAȚII PRELIMINARE

  Prezentul document intitulat “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Client, Utilizator și / sau Vizitator şi TaxiAlexandria, vizând utilizarea Site-ului, comanda de produse / servicii, accesarea şi folosirea facilităţilor Site-ului etc. Pentru utilizarea conformă a Site-ului, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea Site-ului, înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar şi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

  Pentru a putea accesa în mod facil serviciile pe care vi le punem la dispoziție, trebuie să acceptați în mod neechivoc și în totalitate Termenii și Condițiile de față. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie chiar şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii nu mai sunt acceptaţi de către dumneavoastră, vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea Site-ului.

  Pentru a putea accesa în mod facil serviciile pe care vi le punem la dispoziție, trebuie să acceptați în mod neechivoc și în totalitate Termenii și Condițiile de față. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie chiar şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii nu mai sunt acceptaţi de către dumneavoastră, vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea Site-ului.

  CINE SUNTEM?

  www.taxialexandria.com este un proiect al Taxi Alexandria ce își propune să își aducă aportul la digitalizarea industriei de transport persoane. Ne propunem să venim în sprijinul dumneavoastră cu servicii care să satisfacă nevoile apărute ca urmare a digitalizării economiei. De asemenea, dorim să conlucrăm cu toți clienții noștri pentru a ne îmbunătății serviciile, care să răspunde nevoilor emergente ale acestora.

  DEFINIREA UNOR TERMENI

  Având în vedere faptul că în prezentul document anumite cuvinte ori fraze vor fi utilizate în mod recurent, am decis să facem o listă cu cele mai uzuale formulări pentru a facilita înțelegerea cât mai corectă a întregului document:

  *** Comandă – reprezintă intenția Clientului, exprimată prin intermediul site-ului, prin care acesta își exprimă dorința și angajamentul de a achiziționa cel puțin un produs sau un serviciu dintre cele comercializate de către noi;

  *** Cont – reprezintă o interfață unică a site-ului nostru care este accesibilă doar clienților care își creează un cont. Crearea unui cont presupune personalizarea unei secţiuni a site-ului prin introducerea adresei de e-mail şi a unei parole, secţiune care conţine diverse informaţii despre Client.

  *** Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între noi și dumneavoastră, clienții noștri. Acest contract se încheie fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, contracte ce se încheie prin acceptarea, după atentă citire, a prezentului Document de către Cumpărător.

  *** Vânzător – reprezintă societatea Taxi Alexandria, astfel cum ne-am prezentat anterior.

  *** Document / Politică de Utilizare / Termeni şi Condiții – prezenta Politică privind termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului, denumit şi Termenii şi Condițiile”, „T&C” sau „Politică”, care va guverna raportul contractual dintre Taxi Alexandria și Clienți, Utilizatori și / sau Vizitatori şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din Termeni şi Condiţii cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din Politică.

  *** Produs ori Serviciu – reprezintă orice bun sau serviciu care este comercializat pe site-ul taxialexandria.com.

  *** Utilizator – orice persoană care a creat un cont pe site.

  *** Vizitator – orice persoană care accesează site-ul.

  *** Site-ul – reprezintă site-ul nostru www.taxialexandria.com precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia.

  CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

  Site-ul taxialexandria.com este un site public ce poate fi utilizat de către orice persoană interesată în a achiziționa unul sau mai multe produse ori servicii dintre cele comercializate de către noi.

  Ne rezervăm dreptul de a refuza ori restrânge accesul vizitatorilor sau clienților la anumite subsecțiuni sau funcții specifice ale site-ului dacă va exista suspiciunea rezonabilă că se încearcă fraudarea sau eludarea politicilor site-ului. De asemenea, accesul va fi refuzat ori restrâns ori de câte ori vom avea suspiciunea rezonabilă că prin anumite acțiuni se încearcă prejudicierea intereselor noastre.

  Interzicem în mod expres orice utilizare abuzivă a site-ului nostru, prin utilizare abuzivă înțelegându-se orice acțiune ori inacțiune prin care nu sunt respectate regulile statuate în prezenta Politică sau în orice alte politică existentă pe site, orice acțiune care contravine bunei-credințe în relațiile comerciale ori contractuale sau orice acțiune care încalcă legislația în vigoare sau bunele practici și / sau moravuri.

  DREPTUL DE RETRAGERE AL CLIENTULUI

  Produse comercializate pe site-ul taxialexandria.com sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract, în conformitate cu legislația în vigoare, fiind vorba despre furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, iar prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului. Astfel, nu putem oferi un drept de retragere, respectiv sumele achitate pentru un produs, bun ori serviciu de pe site-ul nostru nu vor putea fi restituite.

  Având în vedere faptul că produsele noastre constau în produse digitale, documente exclusiv electronice și servicii online, înțelegeți și acceptați faptul că, după achiziționarea oricăruia din produsele ori serviciile de pe site-ul taxialexandria.com, nu vă veți mai putea retrage din acest contract. În acest sens, prin achiziționarea produselor ori serviciilor de pe site, vă oferiți acordul în mod expres cu privire la imposibilitatea de a vă mai retrage din contract, respectiv imposibilitatea de mai obține restituirea sumelor de bani avansate către Taxi Alexandria.

  Taxi Alexandria își rezervă totuși dreptul ca în anumite situații particulare, din motive întemeiate, să ramburseze (integral sau parțial) unele sume sau costuri suportate de către dvs., dar acesta este doar un drept care se va exercita conform liberei aprecieri a echipei Taxi Alexandria și fără să constituie o obligație asumată în acest sens.

  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  Taxi Alexandria deține drepturi depline asupra denumirilor, titulaturilor, descrierilor, produselor / serviciilor, fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială etc. ce decurg din acestea și referitoare la acestea. Pot exista situaţii în care Taxi Alexandria nu deţine drepturi de proprietate sau unele de proprietate intelectuală, industrială sau comercială cu privire la anumite fişiere, poze, materiale etc. publicate pe Website, beneficiind doar de un drept de utilizare a acestora. Indiferent de situație, nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura, fără acordul prealabil al Taxi Alexandria.

  În anumite situaţii, pentru imaginile şi fotografiile utilizate pe acest website nu deţinem drepturi de proprietate intelectuală, ci doar drepturi de utilizare. În acest sens, anumite imagini şi fotografii regăsite pe website-ul nostru sunt utilizate cu respectarea termenilor şi condiţiilor proprii sursei acestora. Cu titlu exemplificativ, indicăm situaţii în care am folosit imagini şi fotografii din alte surse, cu menţiuni privind acreditarea deţinătorului drepturilor de proprietate intelectuală sau a autorului.

  CONFIDENȚIALITATE

  Suntem dedicați păstrării confidențialității informațiilor pe care ni le furnizați. Respectăm și protejăm datele care ne sunt furnizate de către clienți și adoptăm toate măsurile necesare pentru a asigura un grad ridicat de securitate. Pentru mai mule informații referitoare la acest aspect, vă rugăm să citiți și Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

  Produsele și serviciile pe care noi le comercializăm prin intermediul site-ului nostru www.taxialexandria.com nu constituie consultanță juridică sau activitate juridică de profil! Produsele și serviciile disponibile prin intermediul site-ului nu sunt unele particularizate situației dumneavoastră concrete, ele reprezentând modele de documente pe care puteți să le întrebuințați în activitatea dumneavoastră sau în relația cu partenerii contractuali.

  Nu suntem și nu vom fi răspunzători în situația în care ne furnizați informații sau date greșite ori incomplete, dumneavoastră fiind pe deplin responsabil de acuratețea acestor informații. Pe această cale, declarați că sunteți de acord și înțelegeți faptul că o mare parte din funcțiile site-ului nostru sunt automatizate, deci rezultatul final depinde exclusiv de informațiile pe care dumneavoastră ni le furnizați sau pe care le introduceți în sistem.

  Subliniem că obligațiile noastre sunt unele de mijloace, iar nu de rezultat, ceea ce înseamnă că vom depune toate diligențele necesare în vederea livrării unor produse sau servicii conforme, însă rezultatul final nu depinde de noi, motiv pentru care vă asumați acest lucru în totalitate.

  Toate documentele, draft-urile, template-urile etc. pe care le prezentăm pe site reprezintă doar un schelet general de la care se poate porni în construcția unui document personalizat. În niciun caz aceste documente nu au o aplicabilitate generală, această aplicabilitate fiind dată de completările pe care dumneavoastră le veți face în textul documentelor, respectând indicațiile și recomandările din documente. În situația în care sunteți nesiguri de finalitatea documentului creat, de validitatea sau aplicabilitatea acestuia, vă recomandăm să apelați la persoane specializate, instruite și acreditate în redactarea și revizuirea documentelor de acest tip.

  Documentele, draft-urile, template-urile etc. disponibile pe site nu cuprind / tratează oricare și toate situațiile posibile, oferindu-vă doar elementele / conținutul minim pentru tipul de document, draft sau template în discuție. Asemenea împrejurări trebuie avute în vedere în special în contextul în care urmăriți o finalitate anume sau doriți o anumită clauză în relația cu partenerii contractuali. Pentru a vă asigura că o asemenea finalitate este atinsă, recomandăm să vă asigurați că prevederile documentului, draft-ului, template-ului etc. corespund nevoilor particulare ale dvs. și că, anterior finalizării și semnării acestuia, îl lecturați integral și înțelegeți consecințele produse pe plan juridic.

  Taxi Alexandria nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul, Utilizatorii sau Vizitatorii sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Taxi Alexandria a oricăreia din obligațiile sale conform unei comenzi si pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și / sau serviciilor după livrare și, în special, pentru pierderea acestora. După recepționarea produselor și / sau serviciilor, dvs. sunteți pe deplin responsabil pentru modalitatea și scopul pentru care le utilizați.

  Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său, de el sau de cei cărora le acordă / recunoaște acces la acesta.

  INFORMAŢII UTILE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

  Ca utilizator, respectiv client, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele:
  Este interzisă utilizarea site-ului taxialexandria.com în următoarele modalități sau pentru următoarele scopuri:

  Cu încălcarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document;
  Cu încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile sau prin modalități care pot conduce la încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile;
  Pentru a disemina informații false sau greșite ori pentru a propaga dezinformare, incitare la ură sau alte asemenea;
  În orice modalitate prin care se acționează în contul și pe seama altei persoane, în special prin utilizarea de nume false, adrese de email false, numere de telefon false etc.
  Pentru defăimarea altor persoane, pentru a aduce injurii, acuze sau afirmații jignitoare cu privire la oricare altă persoană;
  Pentru promovarea sau ascunderea activităților cu caracter ilegal sau imoral;
  Pentru a reproduce, în orice fel, interfața site-ului, în vederea inducerii în eroare a utilizatorilor, clienților sau potențialilor clienți pe care noi îi avem;
  Pentru a obține acces neautorizat la datele pe care vizitatorii sau clienții noștri ni le-au furnizat în mod voluntar;
  Pentru a introduce în sistem programe sau linii de cod malițioase;
  Pentru a solicita informații, produse ori servicii ilegale ori pentru a solicita informații care să acopere o activitate ilegală;
  Pentru a obține acces la diferite secțiuni sau subsecțiuni ale site-ului sau la produsele ori serviciile oferite de către noi utilizând proceduri ilegale;
  Pentru a obține produse ori servicii în scopul revânzării (cu excepția Politicilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal generate prin intermediul TOOL-ului).

  LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

  Termenii și Condițiile din prezenta secțiune, precum și utilizarea site-ului nostru sunt guvernate de legile aflate în vigoare în România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, în cazul în care acesta implică Taxi Alexandria și o persoană juridică, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material din Mun. Alexandria, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Alexandria, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Hotărârea este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor. În cazul în care litigiul referitor la raportul contractul sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia implică Taxi Alexandria și o persoană fizică, acesta va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente conform legii.

  De asemenea, vă aducem la cunoștință că, dacă veți considera necesar, aveți posibilitatea de a utiliza platforma SOL (de soluţionare online a litigiilor), prezentă în interfaţa site-ului sau de formulare a unei plângeri adresate ANPC în vederea remedierii eventualelor divergențe ori probleme.

  Acest document a fost actualizat la data de 24.08.2021.